Masa Chemoutwardzalna 25 kg Zobacz większe

Masa Chemoutwardzalna biała 25 kg

Nowy

Masa "Konturplast" jest przeznaczona do wykonywania wszystkich rodzajów poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów i innych nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych z warstwą ścieralną bitumiczną lub z betonu cementowego.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

499,00 zł (brutto)

405,69 zł Netto

Więcej informacji

Opakowanie 25 kg

Przeznaczenie i zakres stosowania: Masa "Konturplast" jest przeznaczona do wykonywania wszystkich ro dzajów poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów i innych nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych z warstwą ścieralną bitumiczną lub z betonu cementowego.

Masa stosowana na zimno przeznaczona jest do wykonywania oznakowań dróg w strefach obciążonych ciężkim i intensywnym ruchem pojazdów np. przejść dla pieszych, linii bezwzględnego i warunkowego zatrzymania, strzałek kierunkowych i naprowadzających, a także linii segregacyjnych i krawędziowych.

W skład gotowej dostawy masy "Konturplast" wchodzą: masa chemoutwardzalna z mikrokulkami szklanymi i utwardzacz. Wykorzystanie wysokiej jakości dyspersji polimerowych i kompleksu specjalnych dodatków funkcjonalnych zapewnia odpowiednią wytrzymałość i elastyczność utwardzonej masy oraz jej silne związanie z podłożem.

Oznakowanie wykonane masą "Konturplast" odznacza się wysoką szorstkością, dobrą przyczepnością do podłoża, dobrą widocznością w dzień i w nocy (pod warunkiem zastosowania kulek szklanych), nie pęka w czasie eksploatacji i jest odporne na działanie promieniowania słonecznego, wody i roztworu chlorku sodu. Wysoka białość powłoki i właściwości eksploatacyjne ( w tym odporność na ścieranie) masy "Konturplast" , gwarantuje, przy jej stosowaniu, podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Warunki stosowania: Masę "Konturplast" należy nakładać ręcznie lub maszynowo w formie strukturalnej lub gładkiej, na suche podłoże bez zanieczyszczeń mechanicznych lub organicznych. Rozkładanie może być ręczne przy zastosowaniu szpachli, plastomarkera lub maszynowe przy użyciu maszyny samobieżnej.

W przypadku stosowania na nawierzchni brukowej lub z betonu cementowego zalecane jest stosować środek gruntujący. Przed bezpośrednim naniesieniem do masy "Konturplast" należy dodać sypkiego utwardzacza (od 1% do 3% wagi masy) i zamieszać do uzyskania jednorodności. Nie dopuszcza się rozcieńczania masy wodą lub organicznymi rozpuszczalnikami. Masę z utwardzaczem należy rozłożyć w ciągu maksymalnie 15 min, w innym przypadku może dojść do utwardzenia masy w pojemniku.

Masę "Konturplast" nanosi się warstwą o grubości od 1,5 mm do 5 mm , co wiąże się z jej użyciem w ilości od 2,70 kg / m2 do 10,00 kg / m2. Masę nanosi się przy temperaturze powietrza od 8°C do 30°C i temperaturze podłoża od 5°C do 45 °C, przy maksymalnej wilgotności względnej powietrza nie większej niż 85%.

W celu uzyskania odblaskowości oznakowania należy natychmiast po nałożeniu, masę "Konturplast" posypać kulkami szklanymi w ilości, co najmniej 250 g / m2.

Przejezdność uzyskuje się po okresie około od 20 do 40 minut od rozłożenia w temperaturze 20 °C