Masa asfaltowa na zimno w workach 1 tona 40x 25kg

Nowy

Masa asfaltowa w workach na zimno 25kg- 40szt= 1 Tona

Zużycie: ok 20kg/m2 na każdy centymetr

Więcej szczegółów

699,90 zł (brutto)

569,02 zł Netto

Opis

Waga25kg x 40szt

Więcej informacji

Mieszanka mineralno-asfaltowa jest materiałem budowlanym i mieszanką grysów oraz substancji wiążącej na bazie bitumów, z dodatkiem oleju rzepakowego, jak i dobrej jakości środków szczepnych, które dodatkowo podnoszą właściwości klejące mieszanki. Poprzez skuteczne oddzielenie wody w emulsji uniknięto sklejania się drobinek grysów w czasie magazynowania, dzięki czemu mieszanka pozostaje sypka i zachowuje odpowiednią do jej użycia urabialność. Mieszanka mineralno-asfaltowa może być magazynowana na wolnym powietrzu w stanie luźnym i zapakowana przez dłuższy okres czasu i nie traci swoich właściwości, pozostając przydatną do użycia.

Zakres zastostowania

Mieszanka mineralno-asfaltowa używana jest do utrzymania i napraw dróg asfaltowych. Głównymi zakresami zastosowań są szybkie uzupełnianie wyrw erozyjnych i dziur po mrozach, wybojów i wyrw wszelkiego rodzaju, łatanie krawędzi, wypełnienie ubytków przy pracach naprawczych, wyrównywanie nawierzchni przy urządzeniach wbudowywanych w ulicę (studzienki itp). Aby umożliwić długi okres magazynowania mieszanka mineralno-asfaltowa pozostaje sypka i posiada konieczną urabialność potrzebną do jej użycia Z tego powodu nie należy jej używać na powierzchniach drogowych wystawionych na wysokie punktowe względnie liniowe obciążenia (np. strefy ruchu pieszego, centra handlowe, parkingi, asfalt twardo lany, powierzchnie magazynowe z ruchem wózków widłowych etc.)

Aplikacja

Należy zadbać o to, aby podłoże, przed ułożeniem mieszankimineralno-asfaltowa, było wolne od luźnych kawałków, od wody, lodu, śniegu brudu i wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć wolno stojącą wodę. Przy wbudowywaniu mieszanki mineralno-asfaltowej na betonie względnie niewielkiej grubości w celu polepszenia przyczepności polecane jest zastosowanie na podłożu krawędziach. Dzięki specjalnemu sprayowi z łatwym w użyciu dozownikiem obracanym o 3600 można małe powierzchnie zagruntować bez użycia dodatkowych narzędzi. Produkt ten wnika głęboko w podłoże, wiąże drobiny kurzu i schnie szybciej od zwykłych środków gruntujących. Po całkowitym wyschnięciu gruntownika można rozpocząć wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej . Dzięki swoim szczególnym właściwościom, które czynią ją niezależną od warunków atmosferycznych Mieszanka mineralno-asfaltowa może być używana prawie przez cały rok. Deszcz, wilgoć i niewielki mróz nie powinny przeszkadzać w wykonywaniu pilnych prac. Jedynie w przypadku temperatur poniżej - 5° C należy zaprzestać pracy. Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, w zależności od grubości wykonanej z niej warstwy na nośnym i mrozoodpornym podłożu, nadaje się do wykonywania warstw nawierzchni przydatnych dla ruchu kołowego o małym i średnim natężeniu. Warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno można wykonywać na istniejących konstrukcjach nawierzchni i na nowo wykonywanych warstwach z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwy wiążące). W przypadku mniejszych powierzchni warstw wbudowywanych ręcznie, zwłaszcza podczas wypełniania wybojów i innych uszkodzeń jezdni, należy starannie oczyścić łatane miejsca przed naniesieniem mieszanki. Nie jest konieczne pionowe przycięcie obrzeża wyboju, ponieważ mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno ma doskonałą przyczepność. Zagęszczenie odbywa się przy pomocy wibratora płytowego lub walca wibracyjnego. Zamiast tego może wystarczyć intensywne zagęszczenie ubijakiem ręcznym. Po wykonanej naprawie jej powierzchnia nadaje się natychmiast do ruchu kołowego. W celu zmniejszenia przyklejania się opon należy posypać powierzchnię piaskiem łamanym. Ruch kołowy dogęszcza jeszcze wbudowaną mieszankę. Wskazówka Mieszanka na zimno o uziarnieniu 2/5 mm nadaje się jedynie do warstw o grubości do 5 cm! Proces ostatecznego jej utwardzenia może trwać wiele tygodni w zależności od grubości warstwy i warunków atmosferycznych.

Zużycie ok. 20 kg/m2 na każdy centymetr grubości

Magazynowanie

Produkt nadaje się do magazynowania przez przynajmniej 6 miesięcy. Zapakowany w worki nadaje się do dłuższego magazynowania. Mieszanka składowana luzem (na pryzmach) powinna być przykryta szczelną plandeką. Pomimo tego może dojść po dłuższym przechowywaniu do utworzenia się skorupy na powierzchni. Nie stanowi ona uszczerbku dla jakości i może być podczas pobierania wymieszana z leżąca poniżej mieszanką.

Utylizacja Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione worki. Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanki mineralno-asfaltowe nie zawierające smoły).